Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Romuva – en av asatrons kusiner

Romuva är en baltisk religion som traditionellt utövats av litauier, letter och preussare. Denna Östersjökultur har samma indoeuropeiska rötter som asatron och kulturen ska ha varit ”distinkt” redan 2 000 år f.Kr. Romuva var statsreligion i dåvarande storhertigdömet Litauen fram till år 1387, men har även praktiserats i delar av nuvarande Lettland, Kaliningrad och Polen.Fortsätt läsa ”Romuva – en av asatrons kusiner”