Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Podcast: Källor till fornnordisk tradition

Avsnitt 19 – Källor till fornnordisk tradition Vad bör man läsa för att få en inblick i den fornnordiska kulturen och traditionen? Vi (undertecknad och Daniel från Brons och blod) ger våra bästa boktips och för att få ett ytterligare perspektiv har vi bjudit in Linus Borgström från Folkpodden. Avsnittet hittar ni här. Böcker somFortsätt läsa ”Podcast: Källor till fornnordisk tradition”

Recension: Hammaren och korset av Martin Perne

När jag skrev romanen Inkräktarna så trodde jag att jag var den första att skriva om detta bortglömda ämne: kampen mot nordens kristnande från ett hedniskt perspektiv. Nyligen, av en slump, stötte jag på Hammaren och korset (1984) av Martin Perne (egentligen Martin Pernemyr). På bokens baksida står följande: ”Kvinnokamp i heden tid. Det ärFortsätt läsa ”Recension: Hammaren och korset av Martin Perne”